EHT-liitto  | Tavoitteet  | Jäsensivut  | Erikoishammasteknikot  | Hammasproteesit  | Ajankohtaista  | In English
Kokoproteesin hinta
Neuvoja hammasproteesin käyttäjälleKuinka paljon kokoproteesi tai kokoproteesin pohjaus maksaa?

 

Hammasproteesien hinnoissa on suuriakin eroja ja hintakilpailu on paikoitellen kovaa. Tässä suhteessa hammasprotetiikka ja hammastekniikka eivät tee poikkeusta muihin aloihin.

Kuluttajavirasto on tehnyt hintavertailun kokoproteeseista vuonna 2000.
Silloisen vertailun mukaan ylin hinta saattoi olla jopa kolminkertainen alimpaan verrattuna.
Hintaerot johtuvat mm. palkoista ja käytetyistä materiaaleista.
Kokoproteesi molempiin leukoihin maksoi vuonna 2000 vertailun mukaan 470,93 – 891,40 euroa. (Lähde: Helsingin kaupunginkirjasto 29.03.2007)

Kilpailu on paikoin erittäin kovaa.
Tänä päivänä kunnan kilpailuttaman yksityisen erikoishammasteknikon kokoproteesihoidon hinta saattaa jäädä jopa kolmannekseen koko Suomen keskihinnoista.
(Vuonna 2017 yksittäisen kunnan kilpailuttaman Suomalaisen erikoishammasteknikon valmistaman proteesityön alin hinta oli n.66% halvempi kuin Kelan tilastojen mukainen koko Suomen keskihinta. Lähde: EHTL / Kela)

Hammasproteesien valmistus on laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa vastuullista hoito- ja käsityötä, jossa potilaan yksilöllinen laadukas hoito jälkihoitoineen tulisi olla keskiössä.

 

Kokoproteesihoidon hintatietoa Kelasta

Erikoishammasteknikkoliitto on julkaissut useamman vuoden ajalta Kelan rekistereistä saatuja keskihintoja.

Kokoproteesin ja pohjauksen keskihinta muodostuu koko Suomen maan alueen erikoishammasteknikoiden rintamaveteraaneilta veloittamista hinnoista.

 

Kokoproteesien ja kokoproteesin pohjauksen keskihinta

(Kokoproteesityön tai kokoproteesin pohjauksen kokonaishinta koostuu näistä toimenpiteistä: tarkastus + kliininen työ + tekninen työ.

Kokoproteesi = 8PA00 + 8PD00 + 7PD00
Kokoproteesit molempiin leukoihin = 8PA00 + 8PD00 + 7PD00 + 8PD00 +7PD00
Pohjaus = 8PA00 + 8PF30 + 7PF30)

 

Vuonna 2017 keskihinta on ollut:

-kokoproteesi  689,76€

-kokoproteesit molempiin leukoihin 1355,90€

-kokoproteesin pohjaus 234,67€

 

 

Erikoishammasteknikkoliitto ei määrittele, eikä suosittele veloituksien tasoa. Jokainen ammatinharjoittaja ja vastaanotto hinnoittelee itse oman veloituksensa.

 

Vertaile erikoishammasteknikoiden nettisivuilla julkaistuja hintoja tästä