EHT-liitto  | Tavoitteet  | Jäsensivut  | Erikoishammasteknikot  | Hammasproteesit  | Ajankohtaista  | In English 

Tapahtumia, tiedotuksia, koulutuksia, kokouksia...

 

Jäsen, muistathan!

EHT-liitto ry on henkilöjärjestö! Varsinaisena jäsenenä ei voi olla yritys, yhtiö eikä muu yhteisö.

Jäsenenä saat omat ja yrityksesi yhteystiedot "Erikoishammasteknikot" -nettisivustolle.
Tarkista tietosi ja lähetä tarvittaessa palautetta liitolle!

 


 

Tutustu Lähetehankkeeseen!

Erikoishammasteknikkoliiton tavoitteena on saada hammaslääkäreille oikeus tarvittaessa kirjoittaa potilaalle lähete erikoishammasteknikolle irtoproteesihoitoon.
Erikoishammasteknikko 30 op

Aika: 5.10.2020 - 22.10.2021 monimuotokoulutuksena.
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus
Hinta: 4000 € + alv 24 % / osallistuja
Ilmoittautuminen: 29.5.2020 mennessä.


Lisätietoja

 Erikoishammasteknikkoliitto ry:n kunnianosoitukset 40v. juhlissa

 

Vuoden 2019 erikoishammasteknikoksi valittiin Johan Svahn. Palkinto luovutettiin 09.11.2019 Erikoishammasteknikkoliiton 40-vuotis juhlissa.

Lue tästä lisää


IFD ( International federation of denturists ) myönsi arvostetuimman
tunnustuksensa Brotherhood of Sterkenburgers mitalin erikoishammasteknikkoliiton puheenjohtajalle Ilkka Garaisille. Ilkka
on ollut IFD toiminnassa ja erikoishammasteknikkoliiton hallituksen
jäsen vuodesta 2005, sekä puheenjohtajana vuodesta 2013.

Erikoishammasteknikkoliitto on myöntänyt kultaisen pinssin Teppo
Kariluodolle, ansiokkaasta työstä lähetehankkeen projektipäällikkönä,
sekä liiton webmasterina. Sekä hopeisen pinssin Tapani Korkealalle,
vuosien ansiokkaasta työstä liiton hallituksen varapuheenjohtajana.

 


7.6.2019

 

Hammastekniseen työhön liittyvä yhteistyö, osa 1

Laki asettaa vaatimuksia terveydenhuollon laitteiden valmistajille ja ammattimaisille käyttäjille. Asiantuntijaryhmän ohjeistuksella parannetaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, mikä edistää potilasturvallista hoitoa.

 

Lue HT2/2019 -lehden artikkeli ja tutustu sen verkkomateriaalehin.
(Klikkaa auki tekstiin upotettu linkki, esim. "Tutustu verkkolehdessä: esimerkkilomake lähetteestä")

Hammastekniseen työhön liittyvä yhteistyö, osa 1 / Tietoisku 1: Hammaslääkärin työmääräys ja laboratorion vakuutus vaatimuksenmukaisuudesta

 


3.5.2019

Hammasteknisen alan järjestöt jatkavat selvitystä ammattihenkilölain tulkinnasta

Selvitystä terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta jatketaan viranomaistahon kanssa. Valvira on poliisille antamallaan lausunnolla keskeyttänyt poliisille tehdyn tutkintapyynnön, jossa ammattikuntamme oli pyytänyt poliisia tutkimaan pitääkö Lumi Dental Oy:n palveluksessa olla laillistettu hammasteknikko. Valvira on vedonnut, että Lumi Dental Oy:hyn suoritetussa Valviran tarkastuksessa on havaittu poikkeamia Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimuksissa. Valvira ei ole katsonut poikkeamien olevan sen laatuisia, että niiden arvioiminen olisi tullut siirtää poliisin tutkittaviksi. Valvira on lausunnollaan keskeyttänyt Terveydenhuollon ammattihenkilö lain tulkinnan selvityksen vetoamalla, että Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain osalta ei Valviralla ole huomautettavaa.

Valviran kanssa käydyissä keskusteluissa tulkinta Terveydenhuollon ammattihenkilölain osalta on vielä kesken. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain vaatimusten tulkinta jatkuu viranomaistahon kanssa. Asiasta tiedotetaan, kun viranomaisilta saadaan selkeä kanta hammasteknikon asemaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain tulkinnasta erityisesti ammatinharjoittamisoikeuden osalta.

 

Aiemmin tällä palstalla uutisoitua

6.3.2017

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli "Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?"

 

21.10.2016

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet tutkintapyynnön

Lue lisää

 


Kela vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja toimintansa lopettaneilta

Viime vuonna sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yksityisen sektorin toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien paperiasiakirjojen arkistointi on käynnistynyt Kelassa. Kiinnostus on ollut erittäin suurta ja arvioitu vastaanotettavien asiakirjojen määrä on todella iso, tämän hetken arvion mukaan tänä vuonna noin 100.000 potilaan asiakirjoja 500 hyllymetriä.

Aineistoja on alettu ottaa vastaan Helsingin päätoimitalon lisäksi Kuopion, Tampereen ja Oulun palvelupisteissä. Toukokuun aikana vastaanotto käynnistyy näiden lisäksi Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Myös aineistojen järjestäminen Kelan päätoimitalon arkistossa on aloitettu.

Arkistointipalvelu edellyttää kirjallisen sopimuksen tekoa ennen aineistojen siirtoa. Sopimuksia on tehty ja aineistoja siirretty tähän mennessä noin 40:ltä pieneltä toimijalta. Aineistojen koot vaihtelevat suuresti. Yhden toimijan aineistossa on keskimäärin 400-500 potilaan paperit.

Arkistointipalvelun pysyvä infosivu on julkaistu kela.fi –sivustolla Tietoa Kelasta –osiossa. Linkki sivulle:

https://www.kela.fi/paperisten-potilasasiakirjojen-arkistointipalvelu

Mahdolliset kyselyt ko. aineistojen arkistoinnista Kelassa ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen  toimintansa.lopettaneet@kela.fi

 

 


4.4.2019

Verottaja on julkaissut 1.4.2019 terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksen ohjeen

Arvonlisävero/Hammaslaboratorioliitto

 


1.4.2019

Seuraava EHT-kurssi

On mahdollisesti suunnitteilla alkavaksi Kuopiossa, 2020 syksyllä?

 


18.2.2019

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 


11.1.2019

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2018 on annettava helmikuun loppuun 2019 mennessä.

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä.
Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.
Sivuilta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen. (Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)

 

Valvira / Toimintakertomus

Valveri asiointipalvelu

 


10.1.2019

Kela alkaa vastaanottaa paperisia potilasasiakirjoja toimintansa lopettaneilta

Paperisten asiakirjojen vastaanotto ja arkistointi Kelassa alkaa vuoden 2019 alussa. Palvelu koskee ensisijaisesti pieniä, toimintansa lopettaneita terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät ole sopimuksella siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle.

Aineistojen arkistointi Kelassa on palveluntuottajille vuoden 2019 ajan maksutonta. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja siihen liittyvistä kustannuksista. Jos palveluntuottaja ei halua siirtää potilasasiakirjojaan Kelaan arkistoitavaksi, hän vastaa itse niiden asianmukaisesta arkistoinnista.

 

Lue lisää / Kela

 


17.12.2018

Muutoksia korvaustaksoihin

Muutoksia rintamaveteraanien protetiikan toimenpidenimikkeisiin ja korvaustaksoihin 1.1.2019

Lue lisää kohdan "Hammashoito" -otsikon alta

Linkit taksoihin ja ohjeisiin löydät Jäsensivustolta (vaatii kirjautumisen)

 

 


10.12.2018

Valviran tietopyynnöstä

 

Lue lisää

 


27.11.2018

Vuoden 2018 erikoishammasteknikko

Vuoden 2018 erikoishammasteknikoksi valittiin Tuula Mohtachemi. Palkinto luovutettiin 23.11.2018 Erikoishammasteknikkoliiton vuosikokouksessa (Messukeskus, Helsinki).

 

EHTL Tiedote 23.11.2018

 


18.11.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon EHT:n ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmistelevan työryhmän raportista


STM:ön hanke: Erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmisteleva työryhmä

 

Lue järjestöjen yhteinen lausunto 

Ensimmäiset 100 ilmoittautunutta ilmaiseksi

 

Hammaspäivät ovat tulossa marraskuussa ja osallistujalle liitto maksaa osallistumisen eli 155€. Ensimmäiset 100 ilmoittautunutta Erikoishammasteknikkoliiton jäsentä pääsevät osallistumaan ilmaiseksi.

 

Muista ilmoittautua nopeasti!

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 05.11.2018.

 


 

Erikoishammasteknikkoliitto tarjoaa jäsenilleen Ensiapukurssin


EA 1-kurssi järjestetään Helsingissä syksyn 2018 aikana.

Vielä ehtii mukaan!! Ilmoittaudu heti!!!

Kurssi on jäsenille maksuton.

 
Kurssi on kaksipäiväinen, 19.-20.10.2018 (pe-la) Stadin ammattiopistossa.
Kurssille mahtuu 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset erikoishammasteknikkoliiton sihteerille:
Juha Pentikäinen, 0504136199, sihteeri(miukumauku)@ehtl.fi

EA 1-kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.
Kurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia.
Suoritetun EA 1-kurssin todistus on voimassa kolme vuotta.
Nyt nopeasti ilmoittautumaan EA 1-kurssille.

 


7.9.2018

Hammasteknisen alan järjestöt antoivat yhteisen lausunnon arvonlisävero-ohjeesta.

 

Lue koko lausunto

 


2.8.2018

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 


30.5.2018

Virallisen oloisia kirjeitä liikkeellä!

Kesälläkin kannattaa olla tarkkana!

Lue lisää!

 


7.5.2018

Asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi

Sosiaali- ja terveysministeriö on yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on varmistaa toimintansa lopettaneiden yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnassa syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytys ja arkistointi lainsäädännön mukaisesti.

Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin.

Sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavaan lakiin (HE 52/2017) valmistellaan säädös, jonka mukaan edellä mainituissa tilanteessa asiakirjojen arkistointivastuu olisi Kansaneläkelaitoksella. Tavoitteena on varmistaa asiakas- ja potilasasiakirjojen säädösten ja ohjeiden mukainen käsittely, arkistointi ja hävittäminen, sekä turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Sosiaali- ja terveysministeriö / Uutinen 7.5.2018


23.3.2018

Multimediaesite suomalaisesta hammastekniikan osaamisesta

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tuottaneet esitteen JS Suomen kanssa kotimaisesta hammastekniikan osaamisesta.
Suomalaiset hammastekniikan ammattilaiset ovat koulutukseltaan maailman huipputasoa. Esitteellä tuomme esille kotimaista osaamista hammasprotetiikan alalla ja pyrimme kertomaan potilaille ja hammaslääkäreille miksi suomalaisia palveluja kannattaa käyttää.

Suomen Hammasteknikkoseura, Erikoishammasteknikkoliitto, Hammasteknikkomestarit ry ja Hammaslaboratorioliitto tuottaa esitteen yhteistyössä JS Suomen kanssa.
Useat alan keskeiset toimijat ovat mukana rahoittamassa hanketta.

Esitettä on tarkoitus jakaa mm. vastaanotoille, www-sivulla sekä sosiaalisessa mediassa.

 


23.3.2018

Uutta materiaalia Lähetehankkeesta

 

Erikoishammasteknikkoliitto julkaisi uutta esittelymateriaalia, jolla tutustut Lähetehankkeeseen parissa minuutissa.

                                    

Lue tiivistelmä esityksestä                          Katso PowerPoint-esitys

(Tulosta tästä HiRes.)

 


2.3.2018


Resurs Bankin ja Erikoishammasteknikkoliiton välinen yhteistyösopimus

 

Resurs Bank Tili

Maksu sopivissa erissä

Potilas voi maksaa laskun vasta ostokuukautta seuraavana kuukautena. 30-60 päivää kulutonta ja korotonta maksuaikaa. Lasku toimitetaan potilaan kotiin, jolloin hän voi valita parhaiten sopivan maksuvaihtoehdon.

Resurs Bankin rahoitusvaihtoehto on käytössä lukuisilla yhteistyökumppaneilla. Rahoitus/Tili on käytössä yli 3 800 liikkeessä ja yli 200 ketjussa ympäri Suomea.

Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

 

Lue lisää jäsensivustolta (vaatii kirjautumisen)

mm. Esittely/ohjeet, Yhteistyösopimus/ehdot, Kuluttajahinnasto, Tulostettava esite vastaanotolle (A4)

 

 


24.2.2018

Hintatietoa kokoproteeseista ja pohjauksesta

Erikoishammasteknikkoliitto on julkaissut useamman vuoden ajalta kokoproteesipalvelun hintatietoa Kelan rekisteristä.

Liiton nettisivuilla on nyt avattu "Kokoproteesin hinta" sivu, jolla julkaistaan kokoproteesin keskihinta ja kokoproteesin pohjauksen keskihinta.

 

Kokoproteesien ja kokoproteesin pohjauksen keskihinta

(Kokoproteesityön tai kokoproteesin pohjauksen kokonaishinta koostuu näistä toimenpiteistä: tarkastus + kliininen työ + tekninen työ.

Kokoproteesi = 8PA00 + 8PD00 + 7PD00
Kokoproteesit molempiin leukoihin = 8PA00 + 8PD00 + 7PD00 + 8PD00 +7PD00
Pohjaus = 8PA00 + 8PF30 + 7PF30)

 

Vuonna 2017 keskihinta on ollut:

-kokoproteesi 689,76€

-kokoproteesit molempiin leukoihin 1355,90€

-kokoproteesin pohjaus 234,67€

 

Lue lisää!

 

 


15.1.2018

 

EHT-liiton puheenjohtaja vierailee eri paikkakunnilla alkuvuodesta 2018.

Tule tapaamaan kollegoita ja puheenjohtajaa sekä keskustelemaan ajankohtaisista haasteista.

Kaikissa paikoissa tavataan klo 18.00 - 20.30

 

VAASA 22.1.2018 Vaakuna

OULU 23.1.2018 Arina

KUOPIO 5.2.2018 Puikkari

JOENSUU 6.2.2018 Kimmeli

JYVÄSKYLÄ 7.2.2018 Alexrandra

TURKU 12.2.2018 Hamburger Börs

TAMPERE 13.2.2018 Ilves

HELSINKI 14.2.2018 Plandent Oy

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ilkka Garaisi puh. 050 436 6640, 040 560 0400 tai

puheenjohtaja@ehtl.fi tai Plandentin laboratorio-osastolle

 


21.12.2017

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2017 on annettava helmikuun loppuun 2018 mennessä.  

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä.
Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.
Sivuilta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen. (Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)

 

Valvira / Toimintakertomus

 

 


19.12.2017

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 


25.11.2017

Vuoden 2017 erikoishammasteknikko

Vuoden 2017 erikoishammasteknikoksi valittiin Teppo Kariluoto. Palkinto luovutettiin 24.11.2017 Erikoishammasteknikkoliiton vuosikokouksessa (Messukeskus, Helsinki).

 

EHTL Tiedote 8.12.2017

 


10.11.2017

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien sähköinen asiointi käyttöön

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien lupa- ja ilmoitusasioiden sähköinen asiointi otetaan käyttöön 9.11.2017. Asiointipalvelu on tarkoitettu sekä Valviran että aluehallintovirastojen luvalla toimiville palveluntuottajille: sähköinen asiointi ohjaa hakemuksen toimivaltaisen lupaviranomaisen käsiteltäväksi.

 

Valvira 7.11.2017 / Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien sähköinen asiointi käyttöön 9.11.2017


Valvira 9.11.2017 / Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien sähköinen asiointi käyttöön tänään

 

 


 

Huom! Virhe jäsenkirjeessä

Erikoishammasteknikkoliiton paperisessa jäsenkirjeessä ollut HT/HLL yhteisluento-ohjelma on virheellinen.
EHTL pahoittelee virhettä on jo postittanut maapostitse oikean ohjelman. Odota postia tai tulosta tästä oikea ohjelma.

 


1.10.2017

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 

 


 

 

 Odontologi 2017 Syysluentopäivät

Perjantai 24.11.2017 Helsingin Messukeskus

 

 Lisätietoa tästä

Ilmoittaudu tästä

Katso/tulosta tästä käsiohjelma (A5)


HUOM! Erikoishammasteknikkoliitto ry:n hallitus on päättänyt KUSTANTAA OSITTAIN syysluentopäivien koulutuskustannuksia jäsenistölleen.
EHTL jäsen 120€
EHTL+SHtS jäsen 60€

 


17.8.2017

 

Keski-Uudellemaalle maan ainoa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu

Suun terveydenhuollon kokeilussa on käytössä kapitaatiokorvaus, suoriteperäinen korvaus sekä kannustin-sanktiomalli. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vt. johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen uskoo palveluntuottajien kiinnostuvan kokeilusta.

– Meillä on suhteellisen paljon tässä alueella yksityisiä tuottajia, sekä pieniä yrityksiä että valtakunnallisia ketjuja. Olen aika vakuuttunut että saamme aika paljon kiinnostuneita palveluntuottajia mukaan – ja varmasti myös kuntalaisia.

Ennen suun terveydenhuollon kokeilua Keski-Uudellamaalla on alkamassa henkilökohtaisen budjetin kokeilu. Laitinen-Parkkonen toivoo, että myös pienet tuottajat uskaltautuvat mukaan molempiin.

Kuntalehti 15.8.2017

 


25.5.2017

Hei,

etsin käsityöammatin taitajaa haastateltavaksi Martta-lehteen. Mietinkin, mahtaisiko hammasteknikkojen joukosta löytyä henkilöä, joka olisi myös Martta-liiton jäsen.

Lehtijutussa on siis tarkoitus pohtia, millaisia töitä tehdään yhä käsin. Miksi juuri näitä töitä ei ole koneellistettu. Hammasteknikko olisi yksi esimerkkiammatti.

Ystävällisin terveisin
Anu Vallinkoski
anu.vallinkoski(at)juttutehdas.fi
050 329 6627

--
Anu Vallinkoski
Toimittaja
puh. +358 50 329 6627

 


11.5.2017

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 


27.4.2017

Uusia sisältöjä I love suu -kampanjaan

Hammaslääkäriliiton viime keväänä aloittama I love suu -terveyskampanja väestölle jatkuu myös vuonna 2017 uusilla materiaaleilla täydennettynä.

Lue tästä lisää!

 

Toivotamme kaikki suunterveyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin puolesta toimivat organisaatiot ja ammattilaiset mukaan kertomaan I love suu -kampanjasta sekä jakamaan sisältöjä eteenpäin omissa kanavissaan.


I love suu -kampanjan osoitteet:
www.facebook.com/ilovesuu
www.ilovesuu.fi

 


28.3.2017

Hammastekninen ala huolissaan potilasturvallisuudesta

Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä monet kaupungit ja kunnat ovat pakotettuja hakemaan nopeita säästöjä mm. hankintakilpailutuksen kautta eikä asioita aina ajatella kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä.
Turussa hammasteknisten laitteiden hankintakilpailun voittanut yritys tilaa tuotteensa Kiinasta. Kaupungin päätös merkitsee turkulaisille hammaslaboratorioille töiden vähenemistä ja tätä kautta myös osaamisen ylläpidon heikentymistä.

 

Turun Sanomat / Mielipide 28.3.2017

Alkuperäinen kirjoitus (.pdf)

 


22.3.2017

Huijari nauhoittaa puhelimessa myöntävän vastauksen – liittää sen tilaussopimukseen

Liikkeellä on uusi kansainvälinen huijaus, joka liittää puhelimessa annetun myöntävän vastauksen ostosopimukseen. Ulkomailta tuleva soittaja kysyy puhelimessa englanniksi, ”can you hear me?”, kuuletko minua. Vastaus on luonnollisesti ”yes”, kyllä. Tämän äänitteen ”yes” leikataan irti ja miksataan tilausäänitteen nauhalle, jolloin asiakas ei voisi väittää, ettei olisi tilannut tuotetta.


Lue tästä lisää / Yrittäjät

 


Puhelinhuijari kalastaa allekirjoituksia – irtisanominen tuo tuhansien eurojen laskun

Irtisanomislomake paljastuu markkinointisopimukseksi, jonka palvelu maksaa tapauksista riippuen 5000–8000 euroa.
Markkinointia kauppaava Scandinavian Time on aiheuttanut kyseenalaisella toiminnallaan viime viikkoina lukuisia yhteydenottoja Suomen Yrittäjien lakimiespalveluun.


Lue tästä lisää / Yrittäjät

 


21.3.2017

Turkulaisille tekohampaita Kiinasta

Turku kilpailutti hammaslaboratoriopalvelunsa ja voittajaksi selvisi suomalainen Lumi Dental -yritys, joka teettää proteettiset työt Kiinassa saakka.
Turkulaisten tekohampaat tuodaan tästä lähtien siis toiselta puolelta maapalloa.Turun Sanomat 21.3.2017

 


6.3.2017

Hammasteknisen alan järjestöt ovat pyytäneet lisäselvitystä Valvirasta

Ammattikuntamme järjestöt ovat tehneet Valviralle selvityspyynnön hammasteknikon asemasta laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta 1.2.2017.
Asian selvittely on ainakin terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisen osalta edelleen epäselvä, vaikka terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki (559/1994) selkeästi määrittelee laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimista.

 

Lue Hammasteknikko-lehden artikkeli "Onko laki kaikille sama, pitääkö kotimaisella toimijalla olla hammasteknikko palveluksessaan?"

 

 

Aiemmin uutisoitua..

20.10.2016

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

 

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä.

Taustoja:
- Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina.
- Valvira ja AVI on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
- ...hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä suurempia potilasvahinkoriskejä sisältäviä tehtäviä, että näiden ammattihenkilöiden ammattinimikkeiden ja tehtävien suojaaminen laillistamismenettelyllä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. (HE 33/1994)


Hammasteknisellä alalla Valvira valvoo terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja AVI:lla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan. Hammaslaboratorion laitelainsäädännön valvonta kuuluu Valviraan terveysteknologian ryhmälle, mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri.

Valviralta saadun tiedon mukaan "valehammasteknikko"-asian tutkinta kuuluu poliisille.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Hammastekninen ala kuuluu lakisääteisen potilasvakuutuksen piiriin, joten potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle, jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Yksilölliseen käyttöön valmistetun Suomessa suuhun laitettavan hammasproteesin tai muun vastaavan laitteen valmistajan on annettava potilaalle sen vaatimustenmukaisuudesta vakuutus,  jonka voi vahvistaa allekirjoituksellaan sen valmistanut tai valmistusprosessissa mukana ollut Suomessa laillistettu hammasteknikko.


1. Syyllistytäänkö Lumi Dental Oy:ssa luvattomaan terveydenhuollon ammattihenkilön toimenharjoittamiseen?
- Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 17 §.
- Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukaan Valviran hyväksymistä.
- Rikoslain 44 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen ilman laillista oikeutta.

2. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tullausasioiden suhteen?

3. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen hammasproteesien arvolisäveroasioiden suhteen?
- Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä ja Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista.
Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

4. Onko Lumi Dental Oy hammasproteeseja markkinoille saattaessaan toiminut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyn lain mukaisesti?
(Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri)

5. Onko Lumi Dental Oy:llä lakisääteinen potilasvakuutus? Näkemyksemme mukaan potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle jossa ei toimi terveydenhuollon
ammattihenkilöä.

6. Onko Lumi Dental Oy suorittanut arvolisäveron suomessa tapahtuvasta hammasproteesien myynnistä? Näkemyksemme kukaan arvolisäverovapautuksen perusteena on hammasteknikon ammattinimike (1501/1993 36§ kohta 3)

 


8.2.2017

Lue uusin EHTL jäsenkirje

Jäsensivustolla (vaatii kirjautumisen)

 


6.2.2017

Miksi nukuttaa? Uniapnea tänään

Unihäiriöiden luonne tautina, hammaslääkärin mahdollisuudet tunnistaa uniapnea ja auttaa potilasta, uniapneakiskon valmistus ja käyttö, leukakirurgian mahdollisuudet obstruktiivisessa uniapneasssa

Aika: 28.4.2017, pe 28.04.2017
Paikka: Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere

08:45-09:15 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
09:15-11:15 Oiva Uni -klinikka: unihäiriöt kansantautina, obstruktiivinen uniapnea, Dos. Henri Tuomilehto
11:15-12:15 Lounas
12:15-14:15 Lasten ja aikuisten rakenteelliset riskitekijät, uniapneakiskohoito, kliininen opettaja Tiina Ikävalko
14:15-14:45 Uniapneakiskon rakennus, teknikon näkökulma, Erikoishammasteknikko Harri Ikävalko
14:45-15:00 Kahvitauko
15:00-15:45 Leukaosteotomiat obstruktiivisen uniapnean hoitokeinona, Prof., ma.  Jari Kellokoski

Tavoite: Ymmärtää kokonaiskäsitys unihäiriöistä sekä oppia hammaslääkärin mahdollisuudet auttaa uniapneapotilasta
Luonne: Luentokurssi
Kohderyhmä: Yleishammaslääkärit, hammasteknikot

Ennakkohinta 290,00 € + alv 24%  = 359,60 €  (28.3.2017 saakka)
Hinta 320,00 € + alv 24% =  396,80 €  (29.3.2017 lähtien)

Järjestäjä: Apollonia

Kurssi nro 56517

 


6.2.2017

THL on julkaissut ohjeet suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan

Vastaanotolle suunnatusta ohjeesta löytyy tietoa muunmuassa:
Hygieniasuunnitelma, henkilöhygienia ja suojainten käyttö, toiminta potilaan hoidossa, pintojen desinfektio ja siivous, välinehuolto..
Edellinen ohje on vuodelta 2003.


Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan / THL


Ohje hammaslaboratoriolle. Hammaslaboratorion hygienia, Julkaisusarja 2/2000/Lääkelaitos

 


3.2.2017

Lue uusin IFD uutiskirje

IFD Newsletter Feb. 2017

IFD International Federation of Denturists

 


1.2.2017

Valinnanvapauslain luonnos lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle 31. tammikuuta. Lausuntoaikaa on 28.3.2017 saakka.

Pykäliä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa. Alustava vaikutusarviointi on saatavilla lausuntopyyntöaineiston yhteydessä.

Lausuntoa pyydetään Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon hallituksen lakiesityksen viimeistelemisessä.

 

STM / Tiedote 31.1.2017

Tuomas Pöystin blogi: Kestävä valinnanvapausmalli syntyy laajan yhteiskunnallisen keskustelun tuloksena

 


 

EHTL Jäsenetukurssi - Ensiapu


Erikoishammasteknikoille räätälöity, EHTL-jäsenille maksuton ensiapukurssi.


Aika: 10.3.2017 klo 8.30-15.00
Paikka: Savonia AMK, Kuopio
Osallistujamäärä: 20 henk.
Ilmoittautumiset: Ilkka Garaisi puheenjohtaja@ehtl.fi

 


Kevätluentopäivät Himoksella 10.-12.3.2017


J.Karjalainen, luentoja, laskettelua, yhteinen illanvietto ja ruokailu buffet-illallisella, Olavi Uusivirta...

Kevätluentopäivät palaavat Himokselle monen vuoden tauon jälkeen.
Tiedossa loistavia luentoja ja hyvää seuraa. Käy rinteessä ja pulahda paljuun.
Rentoudu illallisella ravintola Liiterissä ja lähde kuuntelemaan Suomen huippuartisteja Himos Areenalle!
Vanhoista tekijöistä opiskelijoihin, kaikki mukaan!

Luennot:
08.30 Ilmoittautuminen ja näyttelyyn tutustuminen
09.00 – 09.45 Purentakiskojen valmistaminen CAD/CAM- tekniikalla, Lentotekniikan DI, HT Hannu Taskinen
09.45 – 10.30 Metallien 3D-tulostus rankaproteesien valmistuksessa, Sanni Heikkinen, AM-Finland
10.45 – 11.15 Laitevalmistusta koskevan lainsäädännön muutokset, EHT Ilkka Tuominen
11.15 – 12.00 Näyttelyyn tutustuminen
12.00 – 13.00 Ruokailu
13.00 – 14.00 Hammaslääkärin ja hammasteknikon välinen yhteistyö sekä hoidon suunnittelu, EHL Eine Westman
14.00 – 14.30 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen
14.30 – 15.30 Irroitettavien hammasproteesien puhdistusmenetelmät, HT Maiju Iltanen, HT Ninni Rönkkö, HT Liisi Salminen

 

Lue tästä lisätietoa!

Ilmoittaudu tästä

 


6.1.2017

Mistä palveluseteli-kokeilussa on kysymys - Valinnanvapausmalli elävässä elämässä


Asiakkaiden valinnanvapauteen perustuva toimintamalli tulee muuttamaan kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvien osapuolten roolia, asemaa ja toimintaa merkittävästi.

Muutoksessa-blogi / Minna Saario / 4.1.2017

Asiantuntijat kertovat videolla, mistä palvelusetelikokeilussa on kysymys ja millaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen liittyviä kokeiluja eri paikkakunnilla tehdään.

Katso video

 

 

Aiemmin palvelusetelikokeilusta uutisoitua...

10.6.2016

Hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä linjasi palvelusetelikokeilun käynnistämisestä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat asetetaan samalle viivalle ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden osallistuminen palvelujen tuottamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö / 9.6.2016 / Tiedote 88/2016

 

25.4.2016

Palvelusetelikokeilulla tietoa valinnanvapauden toteuttamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää palvelusetelikokeilun osana hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta. Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Se toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa. Osana kokeilua kehitetään palvelutuottajien vertailun mahdollistavaa sähköistä palvelua.


Mediuutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö / 25.4.2016 / Tiedote 57/2016

 


5.1.2017

Suusyöpätapaukset lisääntyvät hälyttävästi

Britannian syöpärekisterin uusimpien tilastojen mukaan suusyöpätapausten määrä lisääntyi hälyttävästi kuluneiden 20 vuoden aikana, peräti 68 %. Syynä on tupakointi ja lisääntynyt alkoholin käyttö niin miesten kuin naisten keskuudessa.

Suun terveydenhuollon ammattilaisille suusyövän varhaisvaiheen salakavaluus on tuttu juttu. Varhaisdiagnostiikassa olemme avainasemassa, sillä mikään muu terveydenhuollon ammattiryhmä ei näe niin hyvin potilaan suuhun kuin mikä hammaslääkärin tuolissa on mahdollista.

 

Suomen Hammaslääkärilehti / Kolumni 5.1.2017

 


3.1.2017

Erikoishammasteknikon on aika täyttää toimintakertomus

Yksityisen terveydenhuollon toimintakertomukset vuodelta 2016 on annettava 28.2.2017 mennessä.

Toimintakertomukseen täytät yrityksesi ja vastaanottosi yhteystietoja, osoitteita yms. sekä potilaskäyntien ja potilaiden lukumäärän edellisen vuoden ajalta.
Näistä toimintakertomuksista koottavien tilastojen avulla voitaisiin tarkastella erikoishammasteknikoiden hoitamien potilaiden luku- ja käyntimääriä.
Toisin sanoen, tilastolla voitaisiin osoittaa erikoishammasteknikon tuottamien palveluiden erittäin merkittävä asema suun terveydenhuollossa.

EHT-liiton jäsenien Intranet -sivuilta löytyvästä ohjeesta saat apua sähköisen toimintakertomuksen täyttöön.
Sivuilta löydät myös tulostettavan paperilomakkeen. (Erikoishammasteknikkoliitto.fi>Jäsensivut>Tietoa EHT:lle>Toimintakertomus)

 

Valvira / Toimintakertomus17.11.2016

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKURSSI

Monimuotokoulutus johon kuuluu lähipäiviä (22 kpl), etätyöskentelyä sekä työssäoppimista.
Opiskelussa hyödynnetään Moodle-verkkooppimisympäristöä.
Jokaisen tulee itse järjestää työssäoppimispaikka, jossa on mahdollisuus harjoitella erikoishammasteknikon
ammattiosaamiseen kuuluvia tehtäviä ja saada ohjausta.

Ajankohta ja paikka
2.10.2017-28.9.2018
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio

Hinta ja ilmoittautuminen
3800 euroa + alv 24 % / osallistuja.

11.9.2017 mennessä osoitteessa: www.savonia.fi/taydennys tai suoraan tästä

Lisätietoja
Ilmoittautuminen: Mirja Kolehmainen, liiketoimintasihteeri, 044 785 6420
Sisältö: Kaarina Sirviö, yliopettaja, kaarina.sirvio@savonia.fi

 

Lue lisää tästä!

 


 

Valvira + AVI = Luova?


Reformiministerityöryhmä puolsi jatkovalmistelua siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan ja ohjauksen tehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta uuteen valtioneuvoston ministeriöiden yhteiseen lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon (työnimi Luova).


Reformiministerit linjasivat sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamista / STM Tiedote 14.11.2016

 


20.10.2016

Tutkintapyyntö Lumi Dental Oy:stä

 

Hammasteknisen alan järjestöt ovat tehneet 18.10.2016 tutkintapyynnön poliisille Lumi Dental Oy:stä.

Taustoja:
- Lumi Dental Oy valmistuttaa Kiinassa hammasproteeseja ja tuo ne maahan käytettäväksi yksilölliseen käyttöön tarkoitettuina lääkinnällisinä laitteina.
- Valvira ja AVI on todennut, että Lumi Dental Oy:n toiminnassa ei synny potilasasiakirjoja eikä sillä ole palveluksessaan koulutettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
- ...hammasteknikot suorittavat sellaisia keskimääräistä suurempia potilasvahinkoriskejä sisältäviä tehtäviä, että näiden ammattihenkilöiden ammattinimikkeiden ja tehtävien suojaaminen laillistamismenettelyllä on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. (HE 33/1994)


Hammasteknisellä alalla Valvira valvoo terveydenhuollon toimintaa valtakunnallisesti ja AVI:lla on pääasiallinen vastuu yksityisten terveyspalvelujen valvonnasta alueillaan. Hammaslaboratorion laitelainsäädännön valvonta kuuluu Valviraan terveysteknologian ryhmälle, mm. vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri.

Valviralta saadun tiedon mukaan "valehammasteknikko"-asian tutkinta kuuluu poliisille.

Hammasteknisen alan järjestöt katsovat, että riittämättömällä koulutus- ja osaamistasolla valmistetut hammasproteesit saattavat vaarantaa Suomessa asuvien potilaiden terveyden. Suomessa hammasproteesien valmistusta koskevat lait ja säädökset tulisivat koskea myös Suomeen maahantuotavien hammasproteesien valmistusta, jotta potilaat saisivat asianmukaisen ja turvallisen hammasproteettisen laitteen suuhunsa. Hammastekninen ala kuuluu lakisääteisen potilasvakuutuksen piiriin, joten potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle, jossa ei toimi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Yksilölliseen käyttöön valmistetun Suomessa suuhun laitettavan hammasproteesin tai muun vastaavan laitteen valmistajan on annettava potilaalle sen vaatimustenmukaisuudesta vakuutus,  jonka voi vahvistaa allekirjoituksellaan sen valmistanut tai valmistusprosessissa mukana ollut Suomessa laillistettu hammasteknikko.


1. Syyllistytäänkö Lumi Dental Oy:ssa luvattomaan terveydenhuollon ammattihenkilön toimenharjoittamiseen?
- Laillistettu hammasteknikko saa suorittaa hammaslääkärin antamia hammasteknisiä töitä sekä irrotettavien hammasproteesien teknisiä korjauksia. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu asetus 17 §.
- Hammasteknikon toimen harjoittaminen Suomessa edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n mukaan Valviran hyväksymistä.
- Rikoslain 44 luvun 3 §:ssä kriminalisoidaan terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen ilman laillista oikeutta.

2. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen tullausasioiden suhteen?

3. Onko Lumi Dental Oy toiminut lain mukaisesti ETA-alueen ulkopuolelta tuotujen hammasproteesien arvolisäveroasioiden suhteen?
- Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä ja Suomessa tapahtuvasta tavaran maahantuonnista.
Arvonlisäverolain 36 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista.

4. Onko Lumi Dental Oy hammasproteeseja markkinoille saattaessaan toiminut terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 säädetyn lain mukaisesti?
(Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja laiterekisteri)

5. Onko Lumi Dental Oy:llä lakisääteinen potilasvakuutus? Näkemyksemme mukaan potilasvakuutusta ei voida myöntää yritykselle jossa ei toimi terveydenhuollon
ammattihenkilöä.

6. Onko Lumi Dental Oy suorittanut arvolisäveron suomessa tapahtuvasta hammasproteesien myynnistä? Näkemyksemme kukaan arvolisäverovapautuksen perusteena on hammasteknikon ammattinimike (1501/1993 36§ kohta 3)

 


5.10.2016

Katso TV-ohjelma

Yle TV1 Kuningaskuluttaja -ohjelma to 20.10.2016 klo 20.00

"Purentakiskot ja hammasproteesit hankitaan usein ilman hintavertailua. Asia koskee satoja tuhansia suomalaisia."


Ohjelmatiedot / Yle Areena23.9.2016

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilun hankehakuun